خانه جلیل آرازی در قزوین

خانه آرازی

خانه آرازی

خانه آرازی در دو طبقه و در سال 1275 هجری قمری ساخته شده‌است که مربوط به دوره‌ی قاجار است. خانه آرازی در بن‌بستی به همین نام در خیابان بوعلی، کوچه مشاطان، واقع شده است.

1251

3