facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

حمام وکیل شیراز

حمام وکیل

حمام وکیل

حمام وکیل که در بین حمام‌های تاریخی شیراز از شهرت و آوازه‌ بیشتری برخوردار است، توسط سازندگان آن در مرکز شهر شیراز، محله‌ درب شاهزاده، غرب مسجد وکیل، بلوار کریم‌خان زند، خیابان آیت الله طالقانی و در مجاورت بازار وکیل که از دیگر بناهای تاریخی شهر شیراز قلمداد می‌شوند، قرار گرفته است.

279