facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

حمام وکیل

حمام وکیل

حمام وکیل

یکی از بی نظیرترین حمام های ایران

حمام وکیل که در بین حمام‌های تاریخی شیراز از شهرت و آوازه‌ بیشتری برخوردار است، توسط سازندگان آن در مرکز شهر شیراز، محله‌ درب شاهزاده، غرب مسجد وکیل، بلوار کریم‌خان زند، خیابان آیت الله طالقانی و در مجاورت بازار وکیل که از دیگر بناهای تاریخی شهر شیراز قلمداد می‌شوند، قرار گرفته است.

1245