facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

حمام میرزا کریم در قزوین

حمام میرزا کریم

حمام میرزا کریم

یک حمام قاجاری بسیار زیبا در بافت تاریخی قزوین

خیابان سپه اولین خیابان ایران و یکی از قدیمی‌ترین خیابان‌های قزوین است که آثار و بناهای تاریخی زیادی در آن قرار دارد. یکی از این آثار، حمام تاریخی میرزا کریم از آثار مربوط به دوره‌ی قاجار است که در خیابان سپه (شهدای کنونی) و کوچه‌ی محمدیه واقع شده است.

720