حمام میرزا کریم

حمام میرزا کریم

حمام میرزا کریم

یک حمام قاجاری بسیار زیبا در بافت تاریخی قزوین

خیابان سپه اولین خیابان ایران و یکی از قدیمی‌ترین خیابان‌های قزوین است که آثار و بناهای تاریخی زیادی در آن قرار دارد. یکی از این آثار، حمام تاریخی میرزا کریم از آثار مربوط به دوره‌ی قاجار است که در خیابان سپه (شهدای کنونی) و کوچه‌ی محمدیه واقع شده است.

847

0