facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

حمام صفا

حمام صفا

حمام صفا

حمام مورد استفاده شخص ناصرالدین شاه

خیابان مولوی قزوین جزو خیابان‌های ارزشمند این استان می باشد؛ چرا که با بافت تاریخی خود از آثار تاریخی و باارزش زیادی غنی است و یکی از این مکان‌های دیدنی حمام صفا یا حمام حاج محمدرحیم است که از دوره‌ی قاجار به یادگار مانده است.

1113