facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

حمام بلور

قزوین‌ نگری دانشجویی - مسیر ۱۳

قزوین‌ نگری دانشجویی - مسیر ۱۳

حسینیه امینی ها - گرمابه بلور

424

گرمابه بلور

گرمابه بلور

گرمابه ای که تاریخ دقیق ساخت آن مشخص نیست

این حمام با مساحتی در حدود 1200 مترمربع ساخته شده‌ است. از در ورودی گرمابه تا سربینه که رختکن آن می‌باشد می‌بایست 13 پله به سمت زیر زمین طی شود. نه تنها سربینه بلکه تمام فضاهای حمام در زیرزمین واقع شده‌است.

616