facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

حمام حاج میرحسن

گرمابه حاج میرحسن

گرمابه حاج میرحسن

قدیمی ترین حمام قاجاری قزوین

این گرمابه توسط حاج میرحسن در سال 1215 هجری قمری و در اوایل دوره‌ی قاجار ساخته شده‌ است. با توجه به اسناد موجود، حمام حاج میرحسن قدیمی‌ترین حمام قاجاری قزوین و از معدود حمام‌هایی است که از آسیب‌های ناشی از نوسازی‌ها و خیابان‌کشی‌های دوره‌ی پهلوی در امان مانده است.

1351