facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

حلیم عبید زاکانی

حلیم عبید زاکان (شعبه ولیعصر)

حلیم عبید زاکان (شعبه ولیعصر)

بدون چشیدن طعم این حلیم قزوین را ترک نکنید

این حلیم‌سرای قدیمی و معروف مقصد بسیاری از مردم شهر قزوین در ساعات اولیه‌ی صبح است. این حلیم‌سرا تعدادی میز و صندلی در مغازه دارد که هم میتوانید در آنجا میل کنید و هم می‌توانید حلیم خریده و در خانه یا مکان‌های نزدیک این حلیم‌سرا نوش جان کنید.

1318