facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

جگرکی سپه قزوین

جگرکی سپه

جگرکی سپه

یکی از قدیمی ترین جگرکی های قزوین در ابتدای اولین خیابان ایران

جگرکی سپه یکی از قدیمی‌ترین جگرکی‌های استان قزوین به‌شمار می‌رود. با این‌که مغازه‌ای بسیار کوچک و نقلی است، اما همیشه تعداد بسیار زیادی از مشتریان ثابت قدم را در خود جای داده است.

1514