facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

جنگل حرا در چابهار

جنگل حرای چابهار

جنگل حرای چابهار

نزدیک مرز پاکستان و این همه زیبایی؟!

در سیستان و بلوچستان زیبا کمی که از بندر بریس دور شوید به نزدیکی مرز پاکستان که نزدیک شدید می‌توانید جنگل حرای بسیار زیبایی را ببینید. حرا، همان طور که قبلا هم گفته‌ایم و می‌دانید، نوعی گیاه است که به مانگرو نیز شهرت دارد و در آب‌های شور رشد می‌کند. این گیاه برای تامین اکسیژن خود در هنگام جزر از ریشه‌های خود که از آب بیرون زده است استفاده می‌کنند.

766