facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

جنگل جزینک زهک

جنگل جزینک

جنگل جزینک

یکی از بزرگ ترین جنگل های بیابانی ایران

جنگل جزینک در شهرستان زهک در استان سیستان و بلوچستان قرار دارد. این شهرستان مرز ایران با افغانستان است و با اینکه در بیابان قرار دارد اما آب رود هیرمند این منطقه را نسبت سایر نقاط این استان به شدت متمایز کرده است.

1207