جلال ذوالفنون

کارگاه سازسازی استاد محمدرسول جلیلوند

کارگاه سازسازی استاد محمدرسول جلیلوند

پیشکسوت سازسازی قزوین

استاد محمد رسول جلیلوند از پیشکسوتان سازسازی قزوین و ابداع کننده‌ی ساز شباهنگ می‌باشد.

1457

0