facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

جاده ابریشم

چوگان و شطرنج در راه ابریشم

چوگان و شطرنج در راه ابریشم

راه ابریشم علاوه بر تجارت مادی محل تجارت ناملموس فرهنگی نیز بوده است. سرگرمی‌ها و بازی‌هایی در آن به وجود آمده و تبادل شده‌اند که از چین تا ایران و اروپا رواج پیدا کرده‌اند. چوگان و شطرنج از جمله بازی‌های اساطیری و بنیادین ایران هستند که از دیرباز مور توجه شاهان قرار داشتند و راه ابریشم نقش مهمی جهت ترویج آن‌ها ایفا کرده است.

520

جاده ابریشم (قسمت چهارم)

جاده ابریشم (قسمت چهارم)

قزوین مسیر اصلی راه ابریشم

قزوین یکی از مهم‌ترین راه‌ها در تجارت و فرهنگ جاده‌ی ابریشم بوده که در طول تاریخ موقعیت خود را حفظ کرده است. قزوین به دلیل آب و هوا و موقیعت جغرافیایی مناسب همواره مورد توجه سیاحان و تاریخ‌نویسان بوده است، که در بسیاری از این متون به عنوان بهشت ایران زمین از آن یاد شده است و آن هم به دلیل باغستان‌های سنتی در زمان خود بوده است. در سال 2016 اولین اجلاس شهرداران راه ابریشم در قزوین تشکیل شد.

592

جاده ابریشم (قسمت سوم)

جاده ابریشم (قسمت سوم)

تبریز قطب تجاری ایران

مرزهای ایران که جاده‌ی ابریشم از آن می‌گذرد بسیار خشک و بیابانی است اما به وسیله‌ی قنات، زنده و باعث ایجاد کاروانسراها در نزدیکی قنات‌ها شده است. پس آب، نقش بسیار مهمی در ایجاد نقطه‌ی عطفی در راه ابریشم داشته و قنات به رشد این مسیر نیز کمک فراوانی کرده است. 

383

جاده ابریشم (قسمت دوم)

جاده ابریشم (قسمت دوم)

دروازه فرهنگی از آسیا به اروپا

راه ابریشم، کمربند فرهنگی تاریخی که از دیر باز مورد توجه تمدن‌ها برای تبادل فرهنگی و هنری بوده است، نقش مهمی در شکل‌گیری هنر، معماری، نقاشی و... داشته است. این کمربند فرهنگی سه قاره‌ی اروپا، آسیا و آفریقا را به هم وصل می‌کند. در این مسیر در اثر تبادل فرهنگ‌ها هنرهای بسیاری متولد شدند. نام راه ابریشم در قرن نوزدهم ابداع شد ولی استفاده از آن به دوران بسیار دوری قبل از هخامنشان می‌رسد. نقطه‌ی پایان این مسیر، زیان (ژیان) پایتخت امپراطوری چین است و نقطه‌ی شروع آن ونیز در ایتالیا، دریچه‌ی اروپا به مشرق‌زمین است. طول این مسیر شانزده هزار کیلومتر است که مارکو پولو این مسیر را طی کرده بوده است.

611

جاده ابریشم (قسمت اول)

جاده ابریشم (قسمت اول)

کمربند فرهنگ و تمدن

راه ابریشم، کمربند فرهنگی تاریخی که از دیر باز مورد توجه تمدن‌ها برای تبادل فرهنگی و هنری بوده است، نقش مهمی در شکل‌گیری هنر، معماری، نقاشی و... داشته است. این کمربند فرهنگی سه قاره‌ی اروپا، آسیا و آفریقا را به هم وصل می‌کند. در این مسیر در اثر تبادل فرهنگ‌ها هنرهای بسیاری متولد شدند. نام راه ابریشم در قرن نوزدهم ابداع شد ولی استفاده از آن به دوران بسیار دوری قبل از هخامنشان می‌رسد.

486

بازار خوی

بازار خوی

بازاری در مسیر راه ابریشم

خوی با قدمت 7 هزار ساله و قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم، یکی از قدیمی‌ترین مراکز تمدن در شمال غرب ایران است. این بازار با بیش از 300 سال قدمت همچنان رونق خود را حفظ کرده است و یکی از زیباترین و هندسی ترین بازارهای کشور محسوب می شود.

540