facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

تپه خضر در همدان

امامزاده خضر (ع)

امامزاده خضر (ع)

امامزاده خضر (ع) از نوادگان امام صادق (ع) یکی از مکان‌های مذهبی شهر همدان است که در تپه‌ی خضر از گذشته دور به ویژه از دوره سلجوقیان تا به امروز به سبب داشتن زیارتگاه بقعه خضر همیشه معروف و مورد احترام خاص و عام بوده است.

348