facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

تپه زاغه

تپه زاغه

تپه زاغه

تپه ای متعلق به اواخر هزاره 6 قبل از میلاد

تاریخ تقریبی استقرار در زاغه به اواخر هزاره‌ی 6 قبل از میلاد برمی‌گردد که متاسفانه با مهاجرت اهالی این مکان به نقطه‌ای دیگر، این محل که از ارزش تاریخی به سزایی برخوردار است به كلی متروک شد. به نظر می‌رسد تپه‌ی زاغه، قدیمی‌ترین بقایای باستانی را در بر دارد و پس از متروکه شدن آن، استقرار در تپه‌ی قبرستان آغاز شده است.

986