facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

توریست چینی

معاینه مسافران پروازهای چین به ایران

معاینه مسافران پروازهای چین به ایران

در پی شیوع ویروس کرونا در چین انجام می‌شود

با استقرار مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در فرودگاه امام خمینی (ره) همه‌ی مسافرانی که از مبدا چین به ایران وارد می‌شوند تحت معاینات پزشکی برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا قرار می‌گیرند.

610