facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

تخته نرد

8 بازی تخته ای قدیمی جهان را بشناسید

8 بازی تخته ای قدیمی جهان را بشناسید

ایران هم بازی تخته ای دارد؟

مردم تقریبا 5000 سال است که بازی می کنند. بازی های مهره ای و تخته ای از زمان های دور در بین مردم رایج بوده. برخی از آن ها قوانین اصلی خود را از دست داده اند و برخی نیز قوانین خود را تغییر داده اند تا بتوانند خود را در شرایط مدرن تطبق دهند. در این مقاله تصمیم داریم 8 تا از قدیمی ترین بازی های تخته ای دنیا را به هم مرور کنیم. به نظرتان ایران جایگاهی در این میان دارد؟

2115