facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

بیمارستان اکباتان

 نخستین و قدیمی ترین بیمارستان همدان با بیش از 80 سال قدمت تخریب شد

نخستین و قدیمی ترین بیمارستان همدان با بیش از 80 سال قدمت تخریب شد

یک فعال میراث‌فرهنگی استان همدان در حالی از تخریب کامل بیمارستان اکباتان خبر می‌دهد که این بنا، نخستین بیمارستان احداث شده در همدان محسوب می‌شد. باغ نظری در همدان یکی از باغ‌های تاریخی این شهرِ دوره مادها بود که در دوره‌ پهلوی مالک باغ بخشی از ملک خود را برای ساختن فضای درمانی هدیه می‌کند و بیمارستان اکباتان توسط مسیحی‌ها در این فضا احداث می‌شود و به دنبال‌ آن آمریکایی‌ها وانگلیسی‌های مقیم ایران و همدان در آن حاضر می‌شوند.

616