facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

بنای رختشویخانه

موزه رختشویخانه

موزه رختشویخانه

بنایی بی نظیر و منحصر به فرد در کل کشور

رخشویخانه زنجان بنایی یادگار از دوران قاجار است و به دستور اولین شهردار زنجان ساخته شد. رختشویخانه محلی برای شستشوی ظروف و لباس های مردم بود و استفاده از آن برای همه شهروندان به طور شبانه روزی مجانی بوده است. چنین کاربری برای یک بنای عمومی در جهان مشابه ندارد یا کم‌نظیر است.

957