facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی

بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی

بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی

نمونه ای نادر از معماری اسلامی در قرون وسطا

این بنا همان‌گونه که از نامش برمی‌آید خانقاه و عبادتگاه بوده و بعدها پیکر بنیان‌گذار مجموعه و چند تن از بزرگان صفوی را نیز در خود جای داده است. به جز شیخ صفی‌الدین اردبیلی؛ جد سلاطین صفویه و بنیان‌گذار خانقاه، چند تن از بزرگان، مشایخ و سلاطین دوره صفوی نیز در این مجموعه به خاک سپرده شده‌اند.

1238