بستنی سنتی پرخامه

بستنی سنتی فلاح

بستنی سنتی فلاح

جایی برای دوستداران بستنی سنتی پرخامه

این بستنی فروشی سنتی در بلوار جمهوری اسلامی جنب پل راه‌آهن در شهر قزوین قرار دارد و از قدیمی‌ترین و خوشمزه‌ترین بستنی فروشی‌های شهر قزوین است که نباید آن را از دست دهید.

5343

2