facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

برج سنگی

برج سنگی سلطان ویس

برج سنگی سلطان ویس

برجی بر فراز قله ای زیبا با چشم اندازی فوق العاده

در شمال شهر قزوین و شمال روستای توریستی الولک، قله‌ی سلطان اویس که قله‌ای سنگی‌ست و دارای سه قله‌ی جدا از هم بوده که از جنوب به شمال به صورت خطی در امتداد یکدیگر هستند قرار دارد. این قله در صورت صاف بودن هوا از داخل شهر قزوین هم قابل رویت است.

1093