facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

باغ و عمارت عفیف آباد

باغ عفیف آباد

باغ عفیف آباد

یکی از قدیمی ترین باغ های شیراز

باغ عفیف آباد از قدیمی‌ترین باغ‌های شیراز است که در دوران صفویه بنا شده و از آن زمان یکی از گردشگاه‌های اصلی پادشاهان ایرانی بوده است. حکمران فارس در زمان شاه عباس به نام یعقوب خان ذوالقدر، قلعه ای محکم از سنگ های گورستان جعفرآباد و مصلی برپا کرد که بعدها ویران شد و باغ، سال ها آبادانی و زیبایی و استفاده سابق خود را دیگر نداشت.

1174