facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

بازار مساح بندرلنگه

بازار مساح

بازار مساح

اولین بازار نقشه کشی شده ایران!

بازار زیبای مَساح یکی از بازارهای تاریخی استان هرمزگان است که در شهرستان بندرلنگه قرار دارد.

235