facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

بازار مرکزی بوشهر

بازار قدیم بوشهر

بازار قدیم بوشهر

یکی از برجسته ترین آثار دوره قاجار

بازار قدیمی بوشهر، متعلق به دوره‌ی قاجار است. در این بازار، حدود 250 باب مغازه وجود دارد که اجناس مختلفی را عرضه می‌کنند. نکته‌ی جالب در مورد این بازار این است که اقلیت‌های مذهبی یهودی، مسیحی و مسلمانان در کنار هم به خوبی و خوشی کار می‌کنند و روزگار می‌گذرانند.

253