facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

بازار قبرستانی

بازار سنتی زابل

بازار سنتی زابل

بازاری مملو از فرهنگ و سنت های بومی

بخشی از بازار سنتی زابل کاملا قدیمی و سنتی است و در سال‌های اخیر با توجه به بزرگ شدن شهر و نیاز مردم به فضای بیش‌تر قسمتی جدید نیز به آن افزوده شده است. این بازار شامل قسمت بازار سرپوشیده و بازار قبرستانی می‌شود و در حدود 20 هکتار وسعت دارد.

664