facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

بازار سنتی قزوین

سفر به برترین جاهای دیدنی قزوین (قسمت 3)

سفر به برترین جاهای دیدنی قزوین (قسمت 3)

قلعه الموت - سرای وزیر - بازار سنتی قزوین

482

قزوین نگری دانشجویی - مسیر 15

قزوین نگری دانشجویی - مسیر 15

بازار سنتی قزوین - زورخانه پهلوان شاهوردی - مسجد و مدرسه صالحیه - گرمابه حاج میرحسن

735

قزوین نگری دانشجویی - مسیر 11

قزوین نگری دانشجویی - مسیر 11

کاروانسرای سعدالسلطنه - مسجدالنبی - بازار سنتی قزوین

648

قزوین نگری دانشجویی - مسیر 5

قزوین نگری دانشجویی - مسیر 5

مسجد جامع قزوین - بازار سنتی قزوین

641

تیمچه حاج سیدکاظم

تیمچه حاج سیدکاظم

این تیمچه‌ی قدیمی بخشی از بازار سنتی قزوین است که در میانه‌ی آن جای گرفته است. برای دیدن این تیمچه باید از بازار سنتی  قزوین که در خیابان امام خمینی قرار دارد دیدن کنید.

807

بازار سنتی قزوین

بازار سنتی قزوین

جایی که باید آن را زندگی کرد

این مجموعه در دوره‌ی صفوی ساخته شده و در دوره‌ی قاجار توسعه یافته‌است. سابقه‌ی بازار در قزوین به یک‌هزار سال می‌رسد و با گذشت زمان این بازار تا دوره‌ی صفوی رشد می‌کند. در این دوره با انتخاب قزوین به‌عنوان پایتخت ایران و پس از آن با احداث طرح‌های قابل توجهی در دوره‌ی قاجار، مانند احداث کاروانسرای سعدالسلطنه در هم‌جواری بازار و قرار گرفتن قزوین در محور ارتباطی پایتخت به غرب و شمال ایران، ارزش فوق‌العاده‌ای به‌ این بازار داده می‌شود.

1382