بازارچه سنتی سپه قزوین

بازارچه سپه

بازارچه سپه

بازاری با طراوت در کنار اولین خیابان ایران

بازارچه سپه در مقابل مسجد جامع قزوین و در خیابان شهدا (سپه سابق) قرار دارد. آب انبار و مرکز محله حکیم و امامزاده زبیده خاتون از بناهای شاخص پیرامون این بنا است.

1110

0