بازارچه تاریخی زاهدان

بازارچه سرپوش زاهدان

بازارچه سرپوش زاهدان

بازارچه سنتی اصلی زاهدان

از زمانی که زاهدان بوده این بازارچه در مرکز شهر زاهدان در استان سیستان و بلوچستان وجود داشته است. می‌توانید آن را بین خیابان آیت الله طالقانی و امام خمینی در این شهر بیابید.

1427

1