facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

بازار قصابان

بازار سنتی خاش

بازار سنتی خاش

قدیمی ترین بازار شهرستان خاش

این بازار، قدیمی‌ترین بازار شهرستان خاش به حساب می‌آید که به خاطر وجود صنف قصابان در این‌جا، به بازار قصابان نیز معروف می‌باشد. بازار سَرپوشیده‌ی خاش، از خشت و گِل ساخته شده و نمای سنتی دارد. برخی از بخش‌های آن نیز که در دوران حاضر ساخته شده است معماری متفاوتی دارد و امروزی‌تر است.

468