facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

بادگیر

بادگیر در معماری ایرانی

بادگیر در معماری ایرانی

مهندسی در دل کویر

کویر سرزمین بی‌نهایت‌ها است گرمای بی‌نهایت و سرمای بی‌نهایت و البته زیبایی خیره کننده آن. انسان همواره سرسبزی و زیبایی را دوست داشته و همواره علاقه به ساخت آن در خانه خود داشته است و برای آسایش و رفاه خود در طول تاریخ دست به خلاقیت زده است. بادگیرها یکی از ابتکارات معماران ایرانی برای رفاه و آسایش انسان از دیر باز بوده است.

1571