امامزاده محمد حنیفه

بقعه امامزاده محمد حنیفه (ع)

بقعه امامزاده محمد حنیفه (ع)

امامزاده قل قلی!

امامزاده محمد حنیفه (ع) با نام عجیبی که دارد در روستایی به نام بیورزین در شهرستان رودبار در استان گیلان قرار دارد و می‌توانید از این امامزاده در منطقه‌ی عمارلو دیدن کنید.

692

0