facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

اسکله قدیمی بندرعباس

اسکله قدیم بندرعباس

اسکله قدیم بندرعباس

آخرین جای ایران که رضاشاه در آن بود!

اسکله‌ی قدیم بندرعباس در سال 1318 هجری خورشیدی ساخته شده است و 185 متر طول و 4/20 متر عرض دارد. گفته می‌شود که رضاشاه در سال 1320 در همین بندر سوار بر یک کشتی به نام بندرا شد و به جزیره‌ی موریس تبعید شد!

214