facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

ارگ سه کوهه

ارگ سه کوهه

ارگ سه کوهه

اولین ارگی که پرچم ایران در آن افراشته شد

ارگ سه کوهه در روستای سه کوهه در شهرستان زابل و بخش شیب آب در استان سیستان و بلوچستان قرار دارد. روستای سه کوهه در 10 کیلومتری هامون قرار گرفته است و 30 کیلومتر هم از زابل فاصله دارد.

479