آش گوجه سبز

آش آلوچه

آش آلوچه

یا به قول بزرگان: آش گوجه سبز!

آش آلوچه را دقیقا مانند آش آلو درست می‌کنند. تنها تفاوت در چاشنی آن است که در این‌جا به جای زردآلو از آلوچه استفاده می‌شود. اگر شما هم به آلوچه می‌گویید گوجه‌سبز، می‌توانید به این آش هم بگویید آش گوجه سبز!

67

1