آش ساده

آش ساده

آش ساده

پایه و اساس تمام آش ها!

آش ساده رشته و نخود ندارد و فقط شامل لپه می‌شود. با استفاده از این آش به سادگی می‌تواند چندین نوع آش دیگر هم تهیه کرد که در آینده به آن‌ها خواهیم پرداخت.

5802

0