آرامگاه اصفهانی

آرامگاه اصفهانی

آرامگاه اصفهانی

این آرامگاه در جزیره‌ی خارک، استان بوشهر در جنوب ایران قرار دارد و قبر حاج ابراهیم اصفهانی در مرکز این آرامگاه است.

440

2