facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

آب انبار حکیم

قزوین نگری دانشجویی - مسیر 10

قزوین نگری دانشجویی - مسیر 10

خیابان سپه - مسجد جامع قزوین - آب انبار حکیم

474

آب انبار حکیم

آب انبار حکیم

از زیباترین آب انبارهای قزوین

آب انبار حکیم را حاج میرزا حکیم از پزشکان قدیمی شهر قزوین بنا نهاده است. کتیبه‌ای در این انبار وجود دارد که بر روی کاشی بنفش رنگی با خط سفید تاریخ 1244 هجری قمری را ذکر می‌کند و اشعار روی آن را جوهری؛ شاعر معروف اهل هرات و ساکن قزوین سروده‌ است.

1068