facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

آبگوشت بزباش همدانی

آبگوشت قورمه سبزی

آبگوشت قورمه سبزی

جایی که عاشقان آبگوشت و قورمه سبزی به صلح می رسند!

آبگوشت غذای اصلی استان همدان است؛ به طوری که بیشتر روزهای تعطیل و در دورهمی‌های خانواده‌ها آبگوشت انتخاب اول است. تا چند سال گذشته غذای میهمانی‌های رسمی مثل عروسی‌ها آبگوشت بوده و این غذا را به عنوان غذای نذری نیز تهیه می‌کردند. آبگوشت بزباش یا قرمه سبزی یکی از غذاهای سنتی استان همدان و یکی از انواع آبگوشت‌های این شهر است که ترکیبی از قورمه سبزی و آبگوشت است.

3519