facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

آبشار تزرج

آبشار تزرج

آبشار تزرج

آبشاری در دل نخلستان های جنوب ایران

در شهر حاجی آباد در استان گرم هرمزگان و در روستایی به همین نام، آبشاری قرار دارد که یکی از زیباترین جاذبه‌های گردشگری این منطقه است. این آبشار تقریبا در 17 کیلومتری حاجی آباد قرار دارد. حاجی آباد به داشتن نخلستان‌های سرسبزش مشهور است و آبشار تزرج نیز در میان همین نخلستان‌ها قرار دارد.

407