facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

آبشار نسروا

آبشار نسروا

آبشار نسروا

آبشاری زیبا در منطقه کویری دامغان!

دامغان که یکی از شهرهای استان سمنان است که دارای آب و هوای خشک و کویری است. اما تقریبا در 20 کیلومتری دامغان آبشار نسروا وجود دارد که از میان دره‌ی نسروا سرازیر شده است و اطراف این آبشار گونه‌های زیبایی از گیاهان وجود دارد.

276