شال هنری و دستدوز نوبانو مزین به هنر چاپ دستی

بازدید: 527
ایجاد شده: 01:56:33 2020/06/21
به روز رسانی: 21:25:29 2021/10/30
افزودن اصلاحیه

مدت زمان تقریبی خواندن: 1 دقیقه

محصولات دستدوز و هنری برند نوبانو شامل شال و روسری و تنپوشهای هنری که با هنر چاپ و نقاشی دستی و تکه دوزی آراسته شدن. در مراحل کار، بعد از طراحی نقوش، مُهر به صورت دستی تراشیده شده و روی پارچه چاپ خورده و تزیینات تکمیلی با هنر نقاشی و سوزن دوزی انجام می شود.

برای مشاهده سایر محصولات به اینستاگرام نوبانو به آدرس nobanoo@ مراجعه کنید.

شال هنری و دستدوز نوبانو - مزین به هنر چاپ دستی شال هنری و دستدوز نوبانو - مزین به هنر چاپ دستی شال هنری و دستدوز نوبانو - 2021-10-30 21:25:29 محصولات دستدوز و هنری برند نوبانو شامل شال و روسری و تنپوشهای هنری که با هنر چاپ و نقاشی دستی و تکه دوزی آراسته شدن. در مراحل کار ، بعد از طراحی نقوش، مُهر به صورت دستی تراشیده شده و روی پارچه چاپ خورده و تزیینات تکمیلی با هنر نقاشی و سوزن دوزی انجام می شود شال هنری و دستدوز نوبانو - شال هنری و دستدوز نوبانو - شال هنری و دستدوز نوبانو - شال هنری و دستدوز نوبانو - Iranwatching Barajin Salamat Road Qazvin, Qazvin Province, Iran. , info@iranwatching.com شال هنری و دستدوز نوبانو - مزین به هنر چاپ دستی شال هنری و دستدوز نوبانو - مزین به هنر چاپ دستی شال هنری و دستدوز نوبانو - محصولات دستدوز و هنری برند نوبانو شامل شال و روسری و تنپوشهای هنری که با هنر چاپ و نقاشی دستی و تکه دوزی آراسته شدن. در مراحل کار ، بعد از طراحی نقوش، مُهر به صورت دستی تراشیده شده و روی پارچه چاپ خورده و تزیینات تکمیلی با هنر نقاشی و سوزن دوزی انجام می شود شال هنری و دستدوز نوبانو - شال هنری و دستدوز نوبانو - شال هنری و دستدوز نوبانو - شال هنری و دستدوز نوبانو - شال هنری و دستدوز نوبانو - مزین به هنر چاپ دستی شال هنری و دستدوز نوبانو - مزین به هنر چاپ دستی شال هنری و دستدوز نوبانو - محصولات دستدوز و هنری برند نوبانو شامل شال و روسری و تنپوشهای هنری که با هنر چاپ و نقاشی دستی و تکه دوزی آراسته شدن. در مراحل کار ، بعد از طراحی نقوش، مُهر به صورت دستی تراشیده شده و روی پارچه چاپ خورده و تزیینات تکمیلی با هنر نقاشی و سوزن دوزی انجام می شود Adults Persian English.

دیدگاه‌ها

لینک دیدگاه پاسخ کاربر مهمان

کاربر مهمان

10:12:36 2020/12/13

آدرس اینجا کجاست؟

لینک دیدگاه پاسخ امین حسنی

امین حسنی

20:12:53 2020/12/13

از اینستاگرامشون دیدن کنید. لینکش در انتهای محتوا هست