قالب محتوا

در تمام محتواها در تیترها باید از فرمت Heading 2 و کوچک‌تر استفاده شود. زیرا فرمت Heading 1 برای تیتر محتوا است!

قالب مکان

برای تولید محتوای مکان باید از قالب زیر استفاده شود. فرض کنید شما در حال تولید محتوا برای «گنبد سلطانیه» هستید. تیترهای محتوای شما به صورت زیر است و متن مربوط به هر کدام باید در زیر تیتر مربوط به خود نوشته شود. در ضمن شما باید تب اطلاعات مکان را نیز در فرم افزودن محتوا پر کنید. قبل از تیتر اول نیز نباید متنی قرار گیرد و نام‌ها دیگر نیز به صورت لیست باید نوشته شوند.

  • نام های دیگر مکان
  • موقعیت جغرافیایی گنبد سلطانیه
  • سیر تاریخی و فرهنگی گنبد سلطانیه
  • معماری گنبد سلطانیه
  • پیشنهاد برای دیدن گنبد سلطانیه

قالب غذا و خوردنی

برای تولید محتوای غذا و خوردنی باید از قالب زیر استفاده شود. فرض کنید شما در حال تولید محتوا برای «آش دوغ» هستید. تیترهای محتوای شما به صورت زیر است و متن مربوط به هر کدام باید در زیر تیتر مربوط به خود نوشته شود. در تمام این تیترها باید از فرمت Heading 2 استفاده شود. بهتر است قبل از مواد اولیه مختصری در مورد خود غذا نیز توضیح دهید. این بخش نیاز به تیتر ندارد.

  • مواد اولیه آش دوغ
  • طرز تهیه آش دوغ

در صورتی که محتوای غذا و خوردنی شما به غذای خاصی اختصاص ندارد و حالت مقاله دارد می‌توانید از تیترهای دلخواه خود با توجه به متن محتوای خود استفاده کنید.

سایر محتواها

سایر محتواهایی که در وب سایت ایران نگری قرار داده می‌شود از قالب خاصی خاصی پیروی نمی‌کنند و بسته به سلیقه‌ی نویسنده می‌توانند تیترهای مختلفی داشته باشند.