رفتن به محتوای اصلی

زاینده رود صدایم میزند

طپش حیات در سرزمینمان وابسته به جریان رودخانه هاست و قلب ایران زمین، زاینده رود نیز امروز تشنه مهربانی و خرد جمعی در سطح ملی است.

در چنین شرایطی شایسته است همگام و همدل با جمعیت های محیط زیستی استان اصفهان در اقدامی مشترک با ثبت امضای اینترنتی خود در این "لینک" یا با ارسال عدد ۱ به شماره ۱۰۰۰۴۲۰۴ به صورت پیامکی  به پویش ملی "زاینده رود صدایم می زند" بپیوندیم.

جمعیت های محیط زیستی پیام سبز، طبیعت یاران، زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست شاخه اصفهان و امید دوست داران زاینده رود مستقر در مرکز استان اصفهان همراه با سایر سازمان های مردم نهاد زیست محیطی استان در اقدامی مشترک از تمامی هم میهنان گرامی و فرهیختگان علم ، ادب ،هنر و دلسوزان محیط زیست و دوستداران میراث طبیعی و فرهنگی سرزمینمان، پیوستن به این پویش ملی را خواستار شدند.

عکس اول
زاینده رود صدایم میزند

دیدگاه ها

هنوز دیدگاهی برای این محتوا در ایران نگری به ثبت نرسیده است. با نوشتن دیدگاه خود در رابطه با این محتوا اولین ایران نگر باشید!